Spuistraat
Type pand : Woningbouw
Oplevering : 2016
Type Systeem : Energiecentrale incl.WKO Monobron
Capaciteit : 25m3/h (zomer) / 14m3/h (winter)
Boordiepte : 143 meter

Energiecentrale Spuistraat

In het centrum van Bunschoten-Spakenburg is een nieuwbouw project gerealiseerd bestaande uit horecaruimte, winkelruimte en woonruimte in de vorm van appartementen en een penthouse. Geotherm Energy Systems leverde een energiecentrale inclusief WKO systeem.

WKO Monobron

De warmte koude opslag (WKO) verzorgt de opslag van warmte en koude in de bodem middels een monobron. Tijdens warmtebedrijf en koudeoverschot wordt de bron geladen met koude, welke in de zomer gebruikt wordt voor het leveren van koude aan het GKW distributienet (ontladen).

Energiecentrale

De energiecentrale levert en verzorgt het transport van de warmte en/of koude naar de gebouwinstallatie. Wanneer de energiecentrale in warmte bedrijf draait is de koude een restproduct. De koude kan gebruikt worden voor de gebruikers van de gebouw installatie die koelvraag hebben. De koude die niet door de gebouwinstallatie gebruikt wordt zal afgevoerd worden naar de WKO en wordt daar opgeslagen voor koude levering (WKO laden). Wanneer de energiecentrale in koude bedrijf draait is de warmte een restproduct. De warmte kan gebruikt worden voor de gebruikers van de gebouw installatie die warmtevraag hebben. De warmte die niet door de gebouwinstallatie gebruikt wordt zal afgevoerd worden naar de WKO en wordt daar opgeslagen voor warmte levering (WKO ontladen).

Meer informatie

Meer informatie over een WKO systeem voor uw bedrijfspand? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op