Geotherm Energy Systems. Het duurzame alternatief.

Talentencampus Oss

Door ondernemerschap, vakmanschap, kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen en talent uit de omgeving bij elkaar te brengen, tracht de Talentencampus Oss (TCO) de vraag naar personeel af te stemmen op het aanbod van talent. De campus bestaat uit drie plaza’s waar wonen, leren, werken, welzijn, sport en ontspanning onder één dak zijn samengebracht.

Onze oplossing

Om te voorzien in de totale energiebehoefte van de campus heeft Geotherm Energy Systems een complete energiecentrale ontworpen en geleverd. Een warmtepompinstallatie, gevoed door vier bronnen met een totale capaciteit van 90 m 3/h, wekt warmte en koude op die naar de plaza’s getransporteerd wordt via geïsoleerde terreinleidingen. De afleversets bij ieder gebouw bemeteren het verbruik van warmte en koude per gebruiker. Daarnaast zijn 414 zonnepanelen geïnstalleerd om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte.

Duurzame energievoorziening nodig?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden

Indien gewenst maken wij een business case waarin volledig duidelijk wordt wat voor rendement u uit de investering gaat halen.

Tybald de HarderDirecteur