Geotherm Energy Systems. Het duurzame alternatief.

MORE appartementen in Amsterdam

Aan de Banstraat in Amsterdam Zuid zijn elf zeer luxe appartementen gerealiseerd in een voormalig kantoorgebouw van de sociale dienst. In een tijd dat veel van de kantoren leeg staan is het herbestemmen en renoveren van hiervan tot een woongebouw essentieel.

Onze oplossing

Voor verwarming/koeling van het pand is er gebruik gemaakt van een energiezuinig WKO systeem. De benodigde omgevingswarmte wordt onttrokken aan de bodem, via een grondwatersysteem.

Voor het leveren van warmte en koude zijn de warmtepompen aangesloten op een wko bron. Het grondwatersysteem wordt uitgevoerd als koude- en warmteopslagsysteem door middel van een monobron. Hierbij worden bij één boring twee bronfilters geplaats op verschillende dieptes. In het bovenste filter wordt warmte opgeslagen, in het onderste filter wordt koude opgeslagen.

Duurzame energievoorziening nodig?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden

Een snelle stap om aan de eisen van energielabel C te voldoen, is het aanschaffen van een PV installatie.

Tybald de HarderDirecteur