Geotherm Energy Systems. Het duurzame alternatief.

Horeca en woonruimte in Spakenburg

In het centrum van Bunschoten-Spakenburg is een nieuwbouw project gerealiseerd bestaande uit horecaruimte, winkelruimte en woonruimte in de vorm van appartementen en een penthouse. Geotherm Energy Systems leverde een energiecentrale inclusief WKO systeem.

Onze oplossing

De warmte koude opslag (WKO) verzorgt de opslag van warmte en koude in de bodem middels een monobron. Tijdens warmtebedrijf en koudeoverschot wordt de bron geladen met koude, welke in de zomer gebruikt wordt voor het leveren van koude aan het GKW distributienet (ontladen).

De energiecentrale levert en verzorgt het transport van de warmte en/of koude naar de gebouwinstallatie. Wanneer de energiecentrale in warmte bedrijf draait is de koude een restproduct. De koude kan gebruikt worden voor de gebruikers van de gebouw installatie die koelvraag hebben. De koude die niet door de gebouwinstallatie gebruikt wordt zal afgevoerd worden naar de WKO en wordt daar opgeslagen voor koude levering (WKO laden). Wanneer de energiecentrale in koude bedrijf draait is de warmte een restproduct. De warmte kan gebruikt worden voor de gebruikers van de gebouw installatie die warmtevraag hebben. De warmte die niet door de gebouwinstallatie gebruikt wordt zal afgevoerd worden naar de WKO en wordt daar opgeslagen voor warmte levering (WKO ontladen).

Duurzame energievoorziening nodig?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden

Wij leveren duurzame energievoorzieningen die voldoen aan de eisen op het gebied van energieprestaties.

Ruben RuizendaalWerkvoorbereider